Skip to main content

Societatea SC KAYDARA SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, cod SMIS 2002 cofinantat din fondul european de dezvoltare regionala prin programul operational competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Cititi comunicatul aici: Comunicat presa SC KAYDARA SRL

Autoritatea de Management este Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: AIMMAIPE

Leave a Reply